Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

GEMENSAM SÄKERHET IDAG
fyra uppsatser belönade i uppsatstävling arrangerad 2010-2011 av olof palmes Internationella center
arbetarrörelsens tankesmedja, Socialdemokratiska Studentförbundet

1:a pris:
Edvin Arnby Machata
2:a pris (delat):
Sara Bondesson
David Larsson
Jacob Birkeland

Ladda ner uppsatserna och boken här.