Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Moderatledaren Ulf Kristersson är trots partiets vikande väljarstöd favorittippad som statsminister efter valet i september. Men vilken syn på människan och samhället präglar hans politiska gärning? Trots ansträngningar att framstå som en samlande ledare visar skribenten Daniel Mathiesen i en färsk rapport från Tankesmedjan Tiden att Ulf Kristersson drivs av långtgående högervärderingar och en negativ människosyn. Detta återspeglas i den politik som Kristersson har fört och vill föra: en urholkning av välfärden och ökad otrygghet på arbetsmarknaden.

Ulf Kristersson har gjort en rad kontroversiella politiska uttalanden: liknat den svenska modellen vid apartheid, kallat fyrtiotalister för ”homo bidragus” och sagt att alla inte är begåvande nog att studera. Men han driver också politisk agenda som är långtgående högerinriktad, med återinförande av stupstocken i sjukförsäkringen och införande av låglönejobb som två bärande tankar. I rapporten Från Homo Bidragus till stupstock och låglönejobb sätter skribenten Daniel Mathiesen Kristerssons politiska handlingar i ett större sammanhang.