Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Folkrörelser och vardagsmat” av Per Grankvist – ett samarbete mellan Tankesmedjan Tiden och ABF.

Under 2015 kommer ABF tillsammans med Tiden Tankesmedja släppa essäer med olika aspekter på ”folkrörelse” vilka sen samlas i en antologi. En rad olika författare med erfarenheter från ideell sektor och idéburet arbete kommer skriva om engagemang, representation, samhällsförändring, nya och gamla rörelser, makt och samhällsnytta.

Först ut är essän Folkrörelser och vardagsmat av samtidsanalytikern Per Grankvist. En av tidens frågor som han intresserat sig särskilt för är hur och varför personligt engagemang uppstår. Han har tidigare gett ut den kritikerrosade boken Engagemang – Batman, Putnam och jag (Volante). Per är välkänd för sitt sätt att använda konst, kultur och historia för att addera oväntade och nya perspektiv på aktuella ämnen. Han är flitigt anlitad som föreläsare och har även medverkat i en lång rad medier.