Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I denna rapport beskriver Tommy Svensson hur EU hanterat den finansiella och ekonomiska kris som utmynnade i eurokrisen. Kriserna har följt varandra mellan åren 2007-2010 och resultatet är över fem miljoner fler arbetslösa. Går det längre att tala om ett socialt Europa eller är EU-projektet dömt att nu endast handla om en nyliberal åtstramningspolitik?

Ladda ner rapporten här.