Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Om något är gratis på internet är det du och din personliga information som är handelsvaran – den digitala kapitalismen är här. För detta behöver regeringen ta initativ. Förslag på hur visar en rapport från FEPS/SAMAK, LO och Tankesmedjan Tiden.