Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I mer än ett decennium har Socialdemokraterna tappat mark i opinionen. Hur ska trenden brytas?

I denna lättillgängliga och bitvis provocerande essä föreslås två svar. Det ena är att partiet måste erkänna hur globaliseringen förändrat förutsättningarna för socialdemokratisk politik och agera därefter. Det andra är att partiet måste förskjuta sin syn på begreppet jämlikhet i riktning från lika utfall mot lika möjligheter.

Med dessa svar tecknas konturerna av en socialdemokrati som gjort sig fri från det bagage som hindrar dess utveckling – en annan socialdemokrati.

David Åhlén är född 1985 och har en pol.kand. från Uppsala universitet. Han arbetar till vardags för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting. En annan socialdemokratiär hans första bok.

Boken ges ut av Tankesmedjan Tiden på Premiss förlag. Den finns att köpa i bokhandeln.