Idédebatt som låter arbetarrörelsen och vänstern blicka framåt.

Den nordiska modellen har blivit en internationell förebild. Med sin kombination av stark välfärd, starka parter på arbetsmarknaden och en ansvarsfull ekonomisk politik har den bättre än andra system kunnat hantera globaliseringen. Men modellen utmanas av samhällsutvecklingen. Digitaliseringen, den förändrade arbetsmarknaden och den sjunkande fackliga organisationsgraden kräver reformer för att modellen ska överleva. I den här rapporten om den nordiska modellen lägger Jesper Bengtsson fram några förslag på åtgärder.