Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden släpper en ny rapport ”Delade städer – Om integration och etableringshinder på bostadsmarknaden”.

Rapporten går igenom den problematik som finns i dag med segregation på bostadsmarknaden, och lyfter fram positiva exempel. Det går att göra något åt de delade städer som vuxit fram under senare tid.