Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I samarbete med Olof Palmes internationella center publiceras rapporten ”Burmas besvikelse”.

För snart ett år sedan tillträdde Aung San Suu Kyis regering i Burma. Men hur har samhällsutvecklingen fortskridit? Och har de höga förväntningarna infriats?

Journalisen Axel Kronholm har följt utvecklingen i landet och ger i rapporten en ingående skildring av det politiska läget i Burma.