Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Parallellt med EU:s skärpta gränskontroller har antalet flyktingar som drunknat på Medelhavet ökat. Samtidigt rapporteras det om att antalet människor som riskerar sina liv i odugliga båtar blir alltfler. EU:s restriktiva flyktingpolitik bevisar att skärpta gränskontroller inte fungerar som ett avskräckande medel när desperata människor flyr från krig och förtryck.

Sirin Kara, utredare på Tankesmedjan Tiden,  har undersökt och redovisar sex alternativa vägar för flyktingar.

Ladda ner rapporten här