Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden har granskat hur de borgliga partierna och Sverigedemokraterna ställt sig i en rad högaktuella frågor i Europaparlamentet de senaste fem åren. Här framkommer några intressanta trender. Sverigedemokraterna, som vill profilera sig som det nya självklara partiet för arbetare, har en klart anti-facklig-hållning när det gäller nya förslag på EU-nivå. I miljöfrågor prioriterar Moderaterna konsekvent ekonomisk frihet framför miljö- och klimathänsyn, medan C och L oftare röstar som de röd-gröna i de frågorna. Läs mer i rapporten.