Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn.

Ladda ner rapporten här.