Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Reformer för en mer jämlik skola med starkt fokus på kunskap och lärande.

Få politiska frågor har tagit så stor plats under hela 2000-talet som den om den svenska skolan. Den politiska färgen på regeringarna har varierat, och skol- debatten har stundtals skiftat karaktär, men grundproblematiken har bestått. Varje regering, oavsett vilket politiskt parti som har ansvarat för skolan, har brottats med de två huvudsakliga problemen: fallande kunskapsresultat, samt minskad likvärdighet i den svenska skolan. Läs mer i denna rapport.