Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Pohjoismainen yhteiskuntamalli on menestynyt hyvin. Mallin perustana on yhdistelmä vastuullista talouspolitiikkaa, innovaatiokykyä, hyvinvointia ja vahvoja työmarkkinaosapuolia. Tälle pohjalle on luotu yhteiskuntia, joissa yhdistyvät vauraus ja hyvinvointi sekä suuren enemmistön hyvä elämänlaatu. Mallia uhkasivat pitkään uusliberaalit ja muut voimat, joiden mielestä malli oli vanhentunut eikä enää toimisi globalisaation aikakaudella. Mallia vastaan hyökätään edelleen, mutta viime vuosikymmeninä tapahtunut muutos kohti kasvavaa maailmankauppaa sekä sellaisia talouden ja digitaalisen viestinnän yhä merkittävämpiä muutoksia, joista emme osanneet edes uneksia vielä sukupolvi sitten, ovat osoittaneet pohjoismaisen mallin elinkelpoisuuden. Itse asiassa se on osoittautunut parhaaksi strategiaksi, kun globalisaatiolle halutaan antaa inhimilliset kasvot.