Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Arbetarparti eller arbetarfiende – En granskning av Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik.

Sverigedemokraterna har kallat sig själva för ”Arbetarpartiet – på riktigt” och påstår sig driva en politik som är arbetarvänlig. Rapporten ”Arbetarparti eller arbetarfiende” granskar Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik och diskuterar ett urval av arbetsmarknadspolitiska frågor partiet återkommande lyft. Rapporten drar slutsatserna att den politik Sverigedemokraterna har drivit genom motioner i arbetsmarknadsutskottet samt i reservationer under den nuvarande mandatperioden är en politik som försvagar facket och hotar upprätthållandet av den svenska modellen.