Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

BESTÄLL BOKEN HÄR. Författare: Veronica Palm.

Någonting har hänt. Sverige, landet som alltid toppat listan över världens bästa land att vara barn i, har förändrats. Ett skifte har skett i synen på barn. Plötsligt är det legitimt att införa betyg i allt lägre åldrar och föreslå att barn ska sitta i fängelse. Samtidigt ökar barnfattigdomen och ojämlikheten rasar.

Sverige har en historia att vara stolta över vad gäller barns villkor. Vi var först med att förbjuda barnaga och med att ratificera barnkonventionen. Välfärdsstatens uppbyggnad och jämlikhetssträvan innebar stora förbättringar i barns uppväxtvillkor. Tidigt fasades den moralistiska barnkulturen ut till förmån för en stark och envis flicka och en rolig pojke som gjorde hyss. Den svenska barnsynen utvecklades under 1900-talet till att bli positiv – en syn på barnet som en egen självständig individ med egna unika rättigheter.

Idag säger verkligheten något annat. Allt färre barn får möjlighet att vara just det. Barn.

Den här idéboken handlar om hur vuxenvärlden sviker barnen, deras rättigheter och framtidsdrömmar.

BESTÄLL BOKEN HÄR