Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Författare: Jesper Bengtsson.

Hur blev en konservativ bastion en samhällskraft med människovärdet i centrum? Och vilken roll har socialdemokratin haft i de stora förändringar som präglat Svenska kyrkan under de senaste 100 åren?

Författaren och journalisten Jesper Bengtsson beskriver utvecklingen i några avgörande steg. Från det sena 1800-talet, då många inom socialdemokratin ansåg religionen vara en privatsak till dagens vision om en demokratisk folkkyrka. Från kampen för religionsfrihet till HBTQ-frågor och internationellt arbete.

Det är en fascinerande berättelse om ideologiska strider, starka personligheter och ett reformistiskt  arbete för att vara med och förändra en religiös institution, och därmed även samhället.

Köp via Bokus
Köp via Adlibris