Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Författare: Peter Hultqvist. I sex år har Peter Hultqvist varit försvarsminister. Dessförinnan riksdagsledamot under åtta år och innan det kommunalråd i Borlänge i 17 år. Suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott och under 18 år ordförande för Socialdemokraterna i Dalarna.

Under hela sin politiska gärning har Peter Hultqvist varit en skrivande politiker, och är det än idag.

Den här boken innehåller 29 texter av Peter Hultqvist, majoriteten är sedan tidigare publicerade krönikor och debattartiklar. Två texter är helt nya och ett tal är sedan tidigare inte opublicerat. Boken innehåller ett efterord av Göran Greider.

Boken är ett försök att fånga Peter Hultqvist tankar om socialdemokratins väsen och vår samtid. Den är även en hjälp i att peka ut en riktning framåt.

Köp via Bokus
Köp via Adlibris