Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Författare: Peter Hultqvist.

Vad är socialdemokratins syfte? Utifrån sin unika erfarenhet som försvarsminister i sex år, riksdagsledamot under åtta år och innan det kommunalråd i Borlänge i 17 år försöker Peter Hultqvist besvara den frågan. Under hela sin politiska gärning har Peter Hultqvist varit en skrivande politiker, och är det än idag.

Den här boken innehåller totalt 29 texter av Peter Hultqvist och berör många ämnen. De inledande texterna är helt nya och ett tal är sedan tidigare inte, i övrigt är texterna ett urval av tidigare tidigare publicerade krönikor, tal och debattartiklar. Boken innehåller ett nytt efterord av Göran Greider.

Boken är ett försök att fånga Peter Hultqvist tankar om socialdemokratins väsen och vår samtid. Den är även en hjälp i att peka ut en riktning framåt. Den går utmärkt att använda som utgångspunkt för diskussion i S-föreningar eller till att vässa sitt ideologiska tänkande.

Köp via Bokus
Köp via Adlibris