Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Författare: Jesper Eneroth

I år fyller förstamajmärket 125 år. Historien om förstamajmärkena är historien om arbetarrörelsens framväxt. Genom att år för år se vilka personer som lyftes fram, vilka idéer man demonstrerade för och vilka bilder som användes blir märkena årsringar – nedslag i Sveriges politiska historia som går att följa än i dag.

Parollerna blir en påminnelse om att många av de utmaningar vi nu står inför har övervunnits tidigare. Kampen för demokratin, kampen mot fascismen och uppbyggandet av den sociala demokratin. De krav som nu ställs på dagens socialdemokrater är annorlunda men inte väsensskilda.

Förhoppningsvis kan denna bok vara till hjälp för att genom förstamajmärkena lära sig om det som varit, söka inspiration för framtida arbete och skapa en samhörighetskänsla med tidigare generationers strävan för ett rättfärdigt samhälle.

Köp via Bokus
Köp via Adlibris