Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Soffe är förmodligen världens lataste ekorre. Allt hann vill är att slippa klättra för att slappa. Som tur är har han hittat ett liggande trädd vid en damm. Om han nu bara kan få djuren i dammen att håla snattran! Det är ju omöjligt att få en lugn stund.

”Vi måste ju få djuren att samarbete”, säger flugan Vingla. Hon bor i det stora huset bredvid parken, det som stressade människor springer ut och in i hela dagarna. Det europeiska parlamentet, kallar hon det.

”Människorna i Europa samarbetar”, säger Vingla.
”De kallar det för demokrati.”
”Dammokraxi!” utbrister Soffe. ”Det ska vi också ha!”

Det heter demokrati! är en bok om vikten av samarbete i allmänhet och om EU-samarbetet i synnerhet.

Boken har tillkommit på initiativ av Heléne Fritzon, har skrivits av Jesper Lundqvist och är illustrerad av Marcus-Gunnar Pettersson.

SÅ BESTÄLLER DU BOKEN:

Boken kostar 65 kr vilket täcker kostnaden för porto. Skicka ett mejl till shop@tstiden.se med namn och adress. Då skickar vi en bok samt faktura.