Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Författare: Jan Fredriksson. Att vinna med 96 procent – Folkomröstningen i Helsingborg är en bok om lokal demokrati. En bok om den moderna folkrörelsen och kampen mot att sälja det lokala energibolaget Öresundskraft. 

Under ett års tid drevs ett omfattande opinionsarbete mot försöket att sälja det gemensamt ägda Öresundskraft. Tack vare det starka engagemang som helsingborgarna visade för Öresundskraft så flyttades frågan om energibolagets framtid från kommunfullmäktige ut till gator och torg, sociala medier och Helsingborgs Dagblads insändarsida. Den här boken visar att samhället går att förändra även om det ser hopplöst ut. Det är inte alltid att de som sitter vid makten vinner.

Engagemanget för Öresundskraft visar också att allmänheten inte är ointresserad av politik. Tvärtom. I stället är det de politiska partierna som inte fungerar, som har dålig kontakt med medborgarna. Boken visar att det finns en tydlig gräns för hur långt vi medborgare accepterar en utförsäljning av vår gemensamma egendom.

Klicka här för att köpa boken !