Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokratin är en politisk rörelse där olika tanketraditioner ryms under ett och samma tak – en rörelse som består av en ”ideologisk mosaik”. Socialdemokrati är även en egen politisk ideologi, en ideologi som kan ställas mellan socialism och socialliberalism. Till sist är socialdemokratin också ett parti, representerad av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

Som politisk rörelse, ideologi och parti har socialdemokratin spelat en enorm betydelse för samhällsutvecklingen. Frågan är om vi utifrån det vi vet om dåtiden och det vi antar oss kunna skönja om framtiden kunna besvara frågan: hur ser framtiden ut för socialdemokratin?

Den är med denna frågeställning som vi har valt att driva projektet 2071 – På spaning efter socialdemokratins framtid. I denna antologi presenteras tio kapitel med syftet är att öppna upp för en idépolitisk diskussion kring en framtida vision om samhället, hur det kommer eller bör se ut. Vi upplever att det saknas en sådan idédebatt i dag, som tar en utgångspunkt i ett långsiktigt perspektiv.

Köp boken billigt av oss här
Köp via Adlibris klicka här

Boken innehåller följande bidrag:

Mike Enocksson & Stig-Björn Ljunggren – Förord

Olov Abrahamsson –Lantisarna levererar

Kajsa Borgnäs –Hållbart samhälle 2071? – Tre klimatpolitiska framtidscenarier 

Tobias Baudin – Framtidens arbetarrörelse

Elin Gustavsson – Socialdemokratiska steg för jämställdhet

Jan Edling – Arbetsmarknad och ekonomisk organisering i ett framtida socialdemokratiskt samhälle  

Malin Malm – Högskolan som JX:2071

Anders Ygeman – Digitaliseringens utmaningar och möjligheter

Andrea Törnestam – En organisationskultur för framtiden 

Sebastian Sirén & Karin Svedberg – Välfärden 2071 

Carl Tham – Kan socialdemokratin överleva? 

Köp boken billigt av oss här
Köp via Adlibris klicka här