Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Dagens utspel om en begränsning av vinster i välfärden är ett rejält steg i rätt riktning. Framför allt kommer det att sätta stopp för den vilda västermentalitet som präglat alliansregeringens välfärdssektor. De ”oligarker” som gjort miljoner och miljarder på skattebetalarnas pengar kommer inte att få det lika lätt i framtiden. Samtidigt som det lämnar öppet för mer seriösa aktörer som garanterar att det även i framtiden finns alternativ i välfärden.

Samtidigt måste de röd-gröna partierna inse att en vinstbegränsning inte löser alla de problem som skolan och vården står inför.

I korthet innebär det förslag som presenterades idag att det blir en begränsning ned till några få procents vinstuttag på insatt kapital. Resten ska återinvesteras i verksamheten. Man ska också utreda lagen om valfrihetssystem, LOV, och ta bort ”tvångs-LOV” inom primärvården.

Dessutom ska kommunernas makt att säga nej till privata aktörer som vill etablera sig. Detta kan mycket väl visa sig vara den allra viktigaste reformen. I dagens läge är det i princip omöjligt att bedriva någon som helst planering av resursallokering och behov inom skolan eftersom att det när som helst kan dyka upp en privat skola som kastar omkull planerna. Det är viktigt att behålla valfriheten i skolan, men det är orimligt att kommunpolitikerna som i dag helt har avlövats på sina möjligheter att planera för skolstrukturen; inte minst gäller detta kommunerna möjligheter att minska segregationen i skolan.

Nu ska hela frågan om valfrihet och vinster i välfärden utredas under 2015, men det var tydligt på dagens presskonferens att de röd-gröna partierna är överens om inriktningen.

Samtidigt måste inse att detta bara är ett av många steg som måst tas för att komma till rätta med problemen i välfärden. I valrörelsen, särskilt som det lät från vänsterpartiet, kunde man lätt få intrycket att vinsterna i välfärden legat till grund för alla de senaste årens problem. Men segregationen är ett faktum även utan vinster. De sjunkande skolresultaten är en effekt av denna segregation. Lärarnas sjunkande status och svårigheten att rekrytera nya lärare kommer inte lösas med lägre vinst. För att ta några exempel.

Men som startpunkt är detta intressant, och dessutom ett bevis på att vänsterpartiet från sin roll vid sidan av regeringen ändå är fullt beredda att ta ansvar för en gemensam röd-grön politik.

Jesper Bengtsson, chef Tankesmedjan Tiden