Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det är inte utbredningen av sexuella övergrepp som främst behöver beläggas med mer forskning. Det är i nästa steg forskningen behöver ta vid: vad behöver göras för att arbetsplatser på allvar ska kunna bli fria från sexism och sexuella trakasserier, skriver Lina Stenberg, tankesmedjan Tiden på DN Debatt.