Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Välkommen på rapportsläpp!

Ojämlikheten i skolan är stor. Därför lanserar Tankesmedjan Tiden tillsammans med Unga Örnar en rapport med intressanta siffror och nya policyförslag på hur ojämlikheten kan brytas.

Alltför många elever lämnar grundskolan och blir inte behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram på grund av att de blivit underkända i ett eller flera ämnen. Sedan betygsnivån underkänd infördes har andelen obehöriga elever successivt ökat.

Är det dags att ta bort betyget underkänd? Ska betygssystemet reformeras och i sådana fall hur? Och stjälper betyg mer än vad det hjälper? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på seminariet.

Rapporten, som är skriven av utredaren Mats Wingborg, handlar om den växande andel högstadieelever som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Ny statistik presenteras, och rapporten kommer med flera konkreta reformförslag för att fler elever ska komma in på gymnasieskolans program – och fullfölja dem.

På seminariet presenteras rapporten av Mats Wingborg, varefter ett panelsamtal äger rum där följande personer deltar:

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Magnus Hultén, skolforskare Linköpings universitet
Erik Nilsson (s), statssekreterare på utbildningsdepartementet
Anders Österberg, förbundsordförande Unga Örnar

Flera panellister kan tillkomma. Moderator: Elin Ylvasdotter, Tankesmedjan Tiden

11 juni, kl.12-13, ABF-huset (Sveavägen 41).

Seminariet är gratis men obligatorisk och görs via denna länk:
https://www.simplesignup.se/event/153308

Vi bjuder på lunch från kl. 11:30 (utanför Sandlersalen) till alla prenumeranter av Tiden Magasin. För er som ännu inte är det, går det att teckna helårsprenumeration på plats för 199 kr.