Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tidens Jesper Bengtsson och Kerstin Alnebratt presenterar slutrapporten från den valanalysgrupp Socialdemokraterna tillsatte efter valet 2014

Läs mer och ladda ner rapporten här