Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden expanderar. I veckan välkomnades praktikanterna Tora Färnström och Benjamin Ivansson.

Benjamin Ivansson studerar Informations- & PR-programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall och ska bland annat ägna sig åt att förstärka Tidens kommunikativa arbete. Han har ett stort politiskt intresse och vill i framtiden gärna arbeta med opinionsbildning och politisk påverkan.

– Tiden utför ett väldigt viktigt och spännande arbete. Ur ett kommunikationsperspektiv hoppas jag kunna bidra till att fler människor nås av det, säger Benjamin Ivansson.

Tora Färnström studerar till politisk kandidat vid Stockholms Universitet och kommer att vara medförfattare till en av Tidens kommande utredning om den svenska folkrörelsen. Hon är intresserad av samexistensen och utbytet mellan marknad och stat med en bakgrund inom genusvetenskap och kommunikation.

– Jag ser fram emot att under våren få ta del av de många olika arbetsuppgifter kring idéutveckling och debatt som finns på Tiden och däri få chansen att utveckla mitt skriv- och textintresse igenom frågor jag har ett starkt engagemang i, säger Tora Färnström.

Benjamin Ivansson och Tora Färnström kommer att vara en del av Tankesmedjan Tidens löpande och strategiska arbete under vårterminen.