Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokraterna, ABF och LO driver den gemensamma tankesmedjan Tiden och söker nu en verksamhetschef som kan utveckla, organisera och leda Tidens kansli in i framtiden.

 

Om tjänsten:

Du kommer att ha det övergripande ansvaret för Tidens verksamhet och ska kunna prioritera, initiera, stödja men också avsluta olika projekt och initiativ. Verksamhetschefen har även ansvar för arbetsmiljö, ekonomi och intern uppföljning.

I rollen som verksamhetschef är det din uppgift att i samverkan med styrelsen arbeta fram en konkret, engagerande och begriplig målbild, vision och strategi för tankesmedjans verksamhet och sedan på uppdrag av styrelsen genomföra den.

Verksamhetschefen ska ha en förståelse för den utmaning och de möjligheter som den svenska arbetarrörelsen står inför, och tillsammans med sektorns nyckelaktörer kunna driva stark idéutveckling men också skapa opinion och synlighet för våra perspektiv. ABF, LO och Socialdemokraterna har en gemensam vilja till samverkan och samarbete för att komma fram med starka socialdemokratiska idéer, för att på så sätt kunna organisera och engagera många människor för vår sak.

I rollen ligger ett direkt personalansvar för de anställda samt ett starkt fokus på samverkan med närliggande organisationer. Rapportering sker till styrelsen.

Ansvarsområden:

Verka för att den gemensamma verksamheten ligger i framkant och utvecklar de smartaste och bästa idéerna för och med arbetarrörelsen. Detta ska ske igenom samverkan med medlemsorganisationerna.
Strategiskt och handfast ansvara över Tidens operativa arbete inkluderat upprättande av verksamhetsplan, budget och strategiska mål med rapportering till styrelsen.

Leda och utveckla en framgångsrik och hållbar organisation inom Tiden med tydliga processer och projektrutiner

Vi söker dig som har erfarenhet av:

  • Att leda organisationer eller delar av organisationer
  • Att nätverka och bygga långsiktiga relationer med viktiga intressenter för tankesmedjan
  • Bevisad och framgångsrik ledarförmåga
  • Utrednings- och eller politikutvecklingsarbete samt kommunikationsarbete

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har ett stort samhällsengagemang grundat i arbetarrörelsens värderingar, en mycket stark analytisk förmåga, goda ledaregenskaper, är lösningsorienterad och konstruktiv. Du ska ha ett tydligt kommunikationsfokus, men också vara mycket stark i de analytiska och stilistiska delarna.

Du har erfarenhet av att driva frågor framåt men även av att arbeta med samverkan och dialoginriktade processer internt och externt. Du har gärna erfarenhet från folkbildning, fackligt arbete eller liknande arbete. Du kan också ha en bakgrund som förtroendevald på nationell, regional och lokal nivå eller har arbetat nära politiken i någon roll. Du har en drivande personlighet och känner dig trygg i din erfarenhet och kompetens där du kan utmana din omgivning i att tänka kreativt men också grunda analysen i kunskap. Vidare ser vi att du har hög integritet, är inlyssnande samt förtroendeingivande och tycker om att bygga relationer.

Tiden drivs av

ABF, Socialdemokraterna samt LO. Karin Sundin är ordförande för Tiden, i styrelsen finns också Helen Pettersson, Helena Salomonson samt Malin Wredler. Du är varmt välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor om tjänsten. Vi intervjuar löpande.

Ansök senast den 14 december till helena.salomonson@socialdemokraterna.se