Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tiden släpper två nya rapporter, en om skolan och en om skatter. Nedan beskriver vi båda.

Rapportsläpp: ”Skatta eller gråta”

Minskar viljan att arbeta om skatten på lön ökar? Tankesmedjan Tidens och LOs rapport ”Skatta eller gråta – om marginalskatternas betydelse för arbetsutbudet” behandlar effekterna av marginalskatter och deltagandeskatter på sysselsättning och arbetsutbud. Sverige har i en internationell jämförelse höga skatter på arbete och samtidigt en hög sysselsättningsgrad. Trots detta påstår vissa att höga löneskatter har negativa effekter på individers vilja att arbeta. Rapporten visar på att vare sig beslutet att arbeta eller valet av arbetade timmar påverkas av skatter i särskilt stor utsträckning.

Detta är den femte och sista underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning. En slutrapport kommer att presenteras under hösten 2020.

När: 25 augusti 10-11

Medverkande:
Niklas Blomqvist (Rapportförfattare)
Karolina Ekholm (Professor i nationalekonomi)
Elisabeth Brandt Ygeman (2:a vice ordförande I Handelsanställdas förbund)
Åsa-Pia Järliden Bergström (LO-ekonom)
Daniel Färm (chef, Tankesmedjan Tiden)

Rapportsläpp: ”Alla ska med – reformer för en mer jämlik skola med starkt fokus på kunskap och lärande”

Skolan är ett av de områden där samhällsklyftor och segregation märks allra tydligast och den har länge brottats med fallande kunskapsresultat. Föräldrarnas utbildningsnivå är den tyngsta faktorn i hur det går för eleven i skolan, men även deras inkomst blir allt viktigare. I högre utsträckning än i andra länder hamnar barn i Sverige på skolor med jämnåriga från liknande socioekonomisk bakgrund. Samtidigt är Sverige det enda landet i världen där riskkapitalbolag får skattefinansiering för att bedriva friskolor och sedan kan plocka ut obegränsad vinst.

Hur ska dessa stora utmaningar på skolområdet tacklas? Vilka politiska reformer behövs för att skapa en jämlik skola?

I ”Alla ska med”, en ny rapport från den Tankesmedjan Tiden och Unga Örnar, tar sig Torsten Kjellgren an en av politikens största och svåraste frågor – utbildningspolitiken.

Tid: 26 augusti 11:00-12:15

Deltagare:
Torsten Kjellgren (Rapportförfattare)
Daniel Färm (Chef, Tiden)
Yasmine Bladelius (Ordf. Unga Örnar)
Therese Guovelin (Förste vice ordf. LO)
Åsa Fahlén (Ordf. LR)
Jennie Gustafsson (Ordf. Sveriges elevråd)
Elof Hansjons (Kommunalråd, Södertälje)
Maria Arkeby (moderator)

Rapportsläppet sker helt digitalt via ett livesänt zoommöte här på Tankesmedjan Tidens Facebooksida.