Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Med anledning av spridningen av Coronaviruset kommer Tankesmedjan Tiden att ställa in alla publika arrangemang med publik, samt större möten. De analyser och det material som tankesmedjan tar fram kommer istället att tillgängliggöras för fler via digitala kanaler: hemsidan, Facebook m m.
– Det är viktigt att ta spridningen av viruset på stort allvar. Vi kommer därför att ta vårt ansvar, och arrangerar den närmaste tiden därför inga offentliga arrangemang med publik. Samtidigt är det viktigt att det demokratiska samtalet fortsätter. Vi kommer därför att webbsända samtal, presentationer m m – och tillgängliggöra material – på Facebook och vår hemsida, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.
När läget har stabiliserats kommer tankesmedjan att återuppta öppna seminarier och arrangemang med publik.