Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Replik i Expressen Debatt den 23 april 2019.

Vi har knappast kristendomen att tacka för att de mänskliga fri- och rättigheterna har vuxit fram i just Europa och USA.  Den kristna högern och de konservativa har däremot alltid motsatt sig ökade rättigheter och frigörelse för alla. De har hört till de mest högljudda nejsägarna, skriver Daniel Färm i ett svar till Ebba Busch Thor.