Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

’Att vilja bryta segregationen är totalitärt orwellskt.’ ’Ett balkaniserat och etniskt uppdelat samhälle är inget problem.’ ’Och välbärgade kommuner behöver inte vara med och ta ansvar för nyanlända.’

Daniel Färm skriver en replik på Aftonbladet debatt.