Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tomma kylskåp, urvuxna kläder och ångest över räkningar som inte kan betalas är vardag för hundratusentals barn i Sverige. Låt kampen mot barnfattigdom bli hörnsten i en handlingsplan för en jämlik barndom, skriver Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden och Anders Österberg, Unga Örnar.

Läs texten i Dagens Arena här.