Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjans utredningschef, Monika Arvidsson, skriver  i Uppsala Nya Tidning om rapporten ”Den Nordiska Modellen mot 2030 – Ett nytt kapitel?”

Läs artikeln här