Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Missnöjet med att Europas fattigdom blivit synlig i våra städer riktas nu mot den fria rörligheten. Som om fattigdomen försvinner om vi inte ser den. Men Rumänien har haft drygt 650 år på sig att lösa romernas situation – varför skulle man bry sig nu? Snarare är det EU som har nyckeln till en jämlik kontinent.”

Läs Jesper Bengtssons krönika på Dagens Samhälle.