Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 18e november kl 18.00 arrangerar Tankesmedjan Tiden ett seminarium med Thomas Piketty om hans senaste bok ”Kapitalet och ideologin”. Till boken finns en studiehandledning framtagen av socialdemokraterna i Solna. Studiehandledningen ger en bra bild av bokens innehåll och finns att ladda ner här: Piketty – Kapitalet och Ideologin – Studiehandledning

Seminariet går att se live och i efterhand på Tidens Facebook-sida.