Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vilken tid lever vi i? Sommaren är på väg bort, hösten är inte riktigt här. Men en sak är säker – det är definitivt valtider. Från alla håll översköljs vi med partiernas punktlistor och kortfattade löften som ska bereda oss att den 14 september med bestämda steg gå till valurnan. Demokrati är det bästa styret men det är inte lätt för oss väljare att sålla eller att se skillnaderna i budskapen utifrån de snabba oneliners som partierna strör omkring sig.

Men går man lite mer på djupet, är skillnaderna faktiska gigantiska. Något som egentligen bara kräver att vi väljare gör lite mer research än att förstrött blicka på partiernas valaffischer på stan.

Det är valtider – och nu även de stora valmanifestens tid. Igår presenterade regeringen sitt valmanifest bestående av 260 punkter (läs Magnus Nilssons analys här). Och som kontring presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest i morse på en gymnasieskola i Stockholm.

Det som till synes är väldigt likt och som vid en snabb översikt kan te sig som samma sak är formatet. Alla politiska partier spelar samma spel, använder samma kommunikativa taktik och har ett snarlikt språk. De båda största partierna presenterar ”manifest” och prioriterar i princip samma frågor (skola, välfärd, jobb osv).

Det som däremot skiljer partierna åt är inte så förvånande innehållet. För när alliansen presenterar ett manifest bestående av punkter som i det stora hela inte ger något nytt, ger Socialdemokraterna en tydligare åsiktsinriktning i sitt betydligt kortare men ändå tyngre manifest.

”Kära framtid” heter Socialdemokraterna valmanifest och bygger på grundprinciper om solidaritet och inkludering av alla. De fyra rubrikerna i manifestet: ambitiös jobbpolitik, kunskapsburen framtid (utbildning), pålitlig välfärd och en rättvis värld (internationell politik) avslutas var för sig med ”för alla”. I tidigare valrörelser hette det ”alla ska med”, och egentligen är det precis vad partiet vill säga med det här manifestet. Alla barn ska få en bra skola, ingen ska behöva vara arbetslös eller utförsäkrad och alla ska klara sig på sin inkomst.

Men vilka konsekvenser får de här politiska manifesten i valrörelsen?

Alliansen har valt att fokusera på regeringsdugligheten och ser än så länge ut att vinna denna gren i valstriden. Ansvarsfördelningen partierna emellan är satt, samarbetet i koalitionen har fungerat. Alliansens valmanifest där kompromisser redan tagits, alla partiledarna visar en enad front och allt verkar klart att sjösätta vid en eventuell vinst förstärker intrycket av trovärdighet och stabilitet. Men kritiken mot manifestet är just bristen på innehåll – för vad vill de egentligen?

Socialdemokraternas manifest är inriktat på ”vad” istället för ”hur”, på de sakområden där vi väljare som mest berörs. Välfärden, skolan, jobben, känslan av solidaritet och att alla ska med. Detta är Socialdemokraternas styrka och så länge debatten handlar om att skattemedel ska gå tillbaka till samhället istället för i välfärdsoligarkers fickor, att de äldre måste få ett värdigt omhändertagande och att ingen ska behöva bli utförsäkrad – ges tyngd till S politik.

Det är tolv dagar kvar till valet och temperaturen är hög. Förhoppningsvis gör väljarna väl informerade och avvägda val utifrån hur de vill att landet ska styras och i vilken riktning vi ska gå. Ser på det som varit och ser alternativet. I en demokrati är det ju viktigt att utgå ifrån mer än vem som har trevligast valfilm eller snärtigast oneliner.

 

Lina Stenberg, kommunikationschef Tankesmedjan Tiden