Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Just nu pågår en olycklig smutskastning av Vänsterpartiet i svensk politik. Att V omyndigförklaras och likställs med SD är inte bara vanskligt för vänsterrörelsen. Partiet är en fortsatt viktig allierad i Socialdemokraternas kamp för ett mer jämlikt Sverige – och som gemensam motvikt mot en allt starkare högerrörelse, skriver Lina Stenberg kommunikationschef på Tankesmedjan Tiden på Dagens Arena.