Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Inför den stora skattereform som har aviserats i regeringsöverenskommelsen startar LO-ekonomerna och Tankesmedjan Tiden nu ett samarbete för att lyfta arbetarrörelsens perspektiv i ett antal centrala skattefrågor. Målet är att bidra med nya förslag och lösningar som kan säkerställa att de angivna premisserna om minskade klyftor och en hållbar finansiering av välfärden hålls.

En av utgångspunkterna är de förslag som presenterades i LOs jämlikhetsutredning med 115 konkreta politiska förslag att minska den ökade ojämlikheten. Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning kommer att ledas av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström och Torbjörn Hållö samt Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm. I en referensgrupp ingår Erik Åsbrink, Karolina Ekholm och Ulrika Lorentzi. Projektet pågår fram till senast juni 2020, då en slutrapport ska presenteras.

Utredningen kommer att ta fram förslag inom flera områden, bland annat:

  • Grön skatteväxling. Hur kan skattesystemet bidra till klimatomställningen samtidigt som skattebaserna bör vara stabila och kan trygga välfärdens finansiering?
  • 3:12-reglerna (fåmansbolagen). Vilka gynnas och hur kan reglerna förbättras?
  • Skatteförslag för att skapa mer jämlika förutsättningar i olika kommuner runt om i landet.
  • Stärkt kapitalbeskattning, exempelvis med en bättre fastighetsskatt.

– Det är bra och viktigt att en skattereform nu ska genomföras, även om vissa av utgångpunkterna är minst sagt motsägelsefulla. Helt avgörande är att ett reformerat skattesystem bidrar till att minska de sociala och ekonomiska klyftorna, bidrar till klimatomställningen samt att skapa en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden, säger LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström.

– Få politikområden återspeglar de ideologiska skiljelinjerna så tydligt som just skattepolitiken. Vi vill att skattereformen på ett hållbart sätt ska bidra till att skapa mer jämlika förutsättningar för alla att leva ett fritt och utvecklande liv, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.