I dessa coronatider är det lämpligt att ha era studiecirklar på distans på digital väg.

ABF registrerar då er studiecirkel som en distanscirkel.

Checklista från ABF för digitala studiecirklar:

 • Skicka ett mail/sms till deltagarna i god tid med all relevant information (pin-kod, webblänkar, programvara/app samt minimikrav på teknisk utrustning). Skicka även med instruktioner och studiematerial som kan behövas under träffen.
 • Deltagarna behöver delta samtidigt i studiecirkeln. Deltagare kan alltså inte koppla upp sig till ”studierummet” vid olika tillfällen.
 • Studiecirkeln kan vara en blandning av fysisk träff och distans, d.v.s. du som cirkelledare kanske är på plats i lokalen med 2 deltagare och har ytterligare 5 deltagare med er via videosamtal. Experimentera och testa er fram vad som passar er studiecirkel bäst!
 • Cirkelledaren behöver involvera alla i studiearbetet. Som deltagare räcker det inte att läsa eller observera aktiviteterna, utan alla ska delta och lära sig som i en vanlig studiecirkel. I övrigt gäller det som alltid att ha en arbetsplan och att rapportera er studiecirkel.

Verktyg för att hålla digitala studiecirklar:

Välj ett verktyg som du är bekväm med och som andra har eller kan få tillgång till. Om deltagarna behöver ladda ner en app före, meddela det i god tid. Testa appens funktioner innan träffen, se till att ljud och bild fungerar.

Använd dator, mobiltelefon eller surfplatta. Om du använder mobiltelefon kan det vara till hjälp att sätta fast den i en tripod/stativ, då kan du som cirkelledare röra dig i rummet som vanligt.

Några digitala verktyg är:

 • Microsoft TeamsProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. För dig som har ett arbetskonto, med t.ex. en ABF-mail.
 • SkypeProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
 • Zoom.usProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. Används flitigt för webinars.
 • Google Meet/HangoutWebbaserat, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
 • Datorn/telefonens inbyggda videosamtal: Du kan också använda det som redan finns, ett exempel är appen FaceTime (i Mac och iPhone).
 • Facebook: Ofta sker här en kombination av en privat grupp, livesändningar och Messenger (gruppvideo och gruppchattar).
 • Join.me: Skärmdelning, onlinemöten, gruppchatt. Webbläsare eller app.
 • Vote.it: System för att kunna hålla årsmöten.
 • Mentimeter: Skapa interaktivitet med deltagarna, vid sidan av presentationen. Med mentimeter kan du skapa röstningar, be deltagarna skriva ord m.m.
 • Trello: App och organiseringsverktyg för grupparbeten.
 • Slack: Molnbaserat verktyg för grupparbete, med t.ex. gruppchatt.
 • OBS: Fri programvara för videoinspelning och direktsändning, där ledaren kan streama sin skärm.

Vill du veta mer om hur de olika verktygen fungerar?

På nätet finns många olika guider och lathundar för de flesta verktyg och plattformar. Om du i Googles sökfält skriver t.ex. ”Zoom + hur funkar det” eller ”Zoom + tutorial” får du ta del av bilder, text och/eller video för hur du använder just Zoom. På samma sätt finns guider för Teams, Meet, Skype med flera.