Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Många av den dåvarande borgerliga regeringens utförsäljningar genomfördes med stora förluster – både ekonomiskt och i samhällsnytta. Det har också kraftigt försvagat statsfinanserna. Det visar Tankesmedjan Tidens nya rapport ”Högern och det statliga ägandet – en ideologisk historia, skriven av de två nationalekonomerna Emil Bustos och Elis Örjes” som släpps idag.

Med anledning av detta bjöd Tankesmedjan Tiden in till seminarium med näringsminister Mikael Damberg. Med i panel var även Emil Bustos, rapportförfattare, Marika Lindgren Åsbrink, LO-utredare och Erika Ullberg, oppositionslandsingsråd (s) i Stockholms läns landsting.

– Att så många av den dåvarande borgerliga regeringens utförsäljningar genomfördes med stora förluster – både ekonomiskt och i samhällsnytta – visar att de var ideologiskt motiverade. Utförsäljningar minskar också statens löpande intäkter, och drar därmed undan resurser från välfärden. Därför är det oroande att de borgerliga återigen går till val på att sälja ut exempelvis SBAB, delar av Svenska Spel, Telia, Arbetsförmedlingen och universitetssjukhusen. Staten borde snarare öka ägandet av samhällsviktiga bolag och verksamheter inom strategiskt viktiga områden. Det kan vara viktigt både samhällsekonomiskt och för att bidra till att styra samhällsutvecklingen, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.

– Rapporten visar dels att försäljningarna har inneburit direkta samhällsekonomiska kostnader, men även att de kraftigt har försvagat statsfinanserna. Man kan också konstatera att en försäljning av exempelvis SBAB skulle riskera att påverka människors privatekonomi negativt, med höjda bolånekostnader. Vissa verksamheter fungerar bra i privat ägo, medan andra fungerar bäst om staten äger dem. Trots att det inte finns några tydliga samhällsekonomiska skäl, så driver Moderaterna att flera ytterligare bolag och verksamheter ska privatiseras nästa mandatperiod. Det vittnar om en övertro på marknadens funktionssätt och ideologiska skyddslappar, säger Emil Bustos, en av författarna till rapporten.

Nu planerar Moderaterna fler utförsäljningar om de kommer till regeringsmakten. Det riskerar att slå hårt på både statsfinanserna och på människors privatekonomi.

Du kan se seminariet i efterhand på vår Facebooksida.

Läs rapporten här.