Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sverige är ett av de länder där inkomstskillnaderna har ökat snabbast inom OECD. Den viktigaste anledningen är att kapitalinkomsterna har ökat mycket snabbt.

De rikaste äger allt mer av den totala förmögenheten samtidigt som kapitalets betydelse i ekonomin växer. Även om tillgångspriser ibland kan gå upp och ner kortsiktigt, nu senast på grund av Coronaepidemin, är det viktigt att titta på den långsiktiga trenden: att äga blir mer och mer lönsamt jämfört med att lönearbeta.

Trots denna ökade ojämlikhet beskattas kapital lägre än arbete. Sverige har låga skatter på egendomar, både om vi jämför historiskt och med andra länder. I en ny rapport från LO och Tankesmedjan Tiden belyser rapportförfattarna Emil Bustos och Elis Örjes de skatteregler som riktar sig till höginkomsttagare med stora egendomar, i form av förmögenheter eller fastigheter.

Rapporten är den tredje av sammanlagt fem underlagsrapporter till Tidens och LO-ekonomernas kommande slutrapport.

Rapporten presenteras av författarna under seminariet. Därpå följer kommentarer och analys.

Anmäl dig här så skickar vi länk till livesändningen, som kommer ske både via Zoom och via Tankesmedjan Tidens Facebook-sida den 16 juni kl 12-13.

Deltagare:
Emil Bustos, rapportförfattare
Elis Örjes, rapportförfattare
Katarina Nordblom, lektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
Anne-Marie Lindgren, analyschef Tankesmedjan Tiden
Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden

Moderator: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom

Kommande rapportsläpp i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning:

Kommunalskatter – 24 juni klockan 10:00
Marginalskatter – efter sommaren
Slutrapport – efter sommaren