Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vi ser i dag flera exempel på försök att klassa olika politiska frågor som säkerhetshot – i syfte att säkra ökade resurser eller ökad politisk prioritet utan demokratisk prövning och budgetmässiga avvägningar. Sådana försök kan dock i sig vara ett hot mot demokratin, och därmed paradoxalt nog utgöra ett säkerhetshot, skriver Daniel Färm, tankesmedjan Tiden, på DN Debatt den 14/1 2019.