Idédebatt som låter arbetarrörelsen och vänstern blicka framåt.

Regeringen har tagit beslut om årets viktigaste och mest revolutionerande proposition – att barnkonventionen ska bli svensk lag. Men trots att detta är det viktigaste steget mot en jämlik barndom sedan barnkonventionen skrevs 1989, finns ett oroväckande stort motstånd som vi befarar kan ge precis motsatt effekt. Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden skriver tillsammans med Unga Örnars ordförande Anders Österberg på Dagens Samhälle Debatt.