Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

En ny rapport från Tiden avslöjar hur Moderaterna och Sverigedemokraterna missbrukar de lokala partistöden för att göda partiernas riksorganisationer.

Tankesmedjan Tiden släpper i dag den första rapporten i projektet Rättvis partifinansiering och samhällspåverkan. Syftet är att påvisa de brister som finns i Sveriges demokratiska system. I denna första rapport visar författaren, Emma Fastesson-Lindgren, att gällande lagstiftning är otillräcklig vad gäller transparensen kring partiernas finansiering.

Ett exempel på detta är Moderaternas och Sverigedemokraternas dolda partibeskattning av svenska folket.

Upplägget går ut på att partiavdelningar på kommunal och regional nivå tvingas att slussa pengar från det lokala partistödet, som finansieras av skattebetalarna, uppåt i organisationen. Bara under åren 2019 – 2022 tjänade SD:s och M:s riksorganisationer 86 respektive 96 miljoner kronor på detta.

– Jag tycker att det är allvarligt att lokala partistöd, som är tänkta att användas för att stärka den lokala demokratin, i stället används för att finansiera Jimmie Åkessons miljonlön och SD:s trollfabriker, säger Emma Fastesson-Lindgren.

Fastesson-Lindgren konstaterar vidare att brister vad gäller transparens och krav på korrekt rapportering gör att medier och medborgare inte kan granska om det kan finnas underliggande intressekonflikter, korruption eller slöseri av skattepengar.

För att komma till bukt med problemen föreslås följande reformer i rapporten:

  • Skärpt kommunallag som omöjliggör att skicka kommunala och regionala partibidrag till den centrala partiorganisationen.
  • Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier bör utvidgas till att partier med följe måste rapportera in sina kostnader till Kammarkollegiet.
  • Alla partier och deras dotterbolag måste, utöver Kammarkollegiets redovisning, publicera sin årsredovisning på partiets webbplats. Genom webbplatsen ska den kunna laddas ner avgiftsfritt och vara sökbar.

Ladda ner rapporten här.