Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Maria Arkeby blir ny biträdande chef för Tankesmedjan Tiden. Hon är idag kommunikationschef på tankesmedjan, och har tidigare haft samma roll på LO-förbundet Transport. Arkeby tillträder den 1 september.

– I arbetet med att skapa ett mer jämlikt samhälle behövs en spetsig idépolitisk debatt och konkreta reformförslag. Tankesmedjan Tidens uppgift är att driva båda dessa. Som ny biträdande verksamhetschef ser jag fram emot att ta ett tydligt helhetsgrepp kring de frågor som vi ska driva och på vilket sätt vi ska föra fram dem. Vi är inne i en brytningstid, där ett nytt och mer jämlikt samhälle kan växa fram ur den kris som vi är mitt uppe i. Men då behövs en stark progressiv politik för vanligt folk, säger Maria Arkeby.

– Jag är väldigt glad att vi nu breddar ledarskapet på tankesmedjan. Maria har en fantastisk kompetens och erfarenhet som behövs när vi nu har vuxit och utökat verksamheten så pass mycket. Tillsammans med övriga på tankesmedjan kommer vi nu att fortsätta verka för att stärka arbetarrörelsens röst och idéer i det offentliga samtalet, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden.

Tankesmedjan Tiden har de senaste 2,5 åren vuxit från fyra till tio personer.

För mer information: maria.arkeby@tstiden.se eller 070-867 47 40. Alt daniel.farm@tstiden.se eller 070-650 12 09.

Daniel Färm
chef
Tankesmedjan Tiden
070-650 12 09

daniel.farm@tstiden.se

www.tankesmedjantiden.se