Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Idag har LO valt en ny ledning. Varmt grattis till detta stora förtroende Susanna Gideonsson, Therese Guovelin, Lisa Bengtsson och Torbjörn Johansson! Jo, jag kommer att sakna Karl-Petter Thorwaldsson. Hans drivkraft, engagemang och närvaro har inspirerat mig. Tack för det! Men jag är oerhört glad att konstatera att LO nu för första gången har en majoritet kvinnor i ledningen.

Min förhoppning är att detta kommer att innebära att det blir ett större fokus på kvinnorna i LO-förbunden. Att LO kommer att ta ett än hårdare krafttag mot de orimliga löneskillnader som finns mellan könen, att vi kommer bort ifrån otrygga anställningsformer och att vi pratar ännu mer om sexuella trakasserier som fortfarande drabbar många kvinnor hårt.

24 procent av kvinnorna inom handeln har en fast anställning. Var sjätte kvinna inom LO har någon gång blivit utsatt för sexuella trakasserier. Vi kvinnor möter detta, lever detta, varje dag. Vi har kommit långt inom jämställdheten i vårt land. Men det finns oerhört mycket kvar att kämpa för.

Den här kampen ser jag fram emot att kunna bidra till tillsammans med er under de kommande åren!

Maria Arkeby, kommunikationschef på Tankesmedjan Tiden