Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

För tio år sedan hade Sverige världens mest likvärdiga skola. I dag är det inte alls så. Skolan har blivit sämre på att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Kommunerna måste nu styra om resurserna. Läs Jesper Bengtssons krönika på Dagens samhälle.