Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden kommer under hösten att utreda hur en framtida asyl- och migrationspolitik kan utformas. Förre partisekreteraren och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist kommer att leda arbetet och ansvara för slutsatser och rekommendationer.

Utredningen är en del av Tankesmedjan Tidens idéutvecklande uppdrag, och är fristående från Socialdemokraterna som parti. Syftet är att bidra med analyser, identifiera vägval och lämna förslag på möjliga lösningar på flera av de utmaningar som svensk migrationspolitik står inför.

– Få politikområden är så fyllda av intressekonflikter och svåra avvägningar som migrationsområdet. Men när både svensk och europeisk migrationspolitik nu är inne i ett formativt skede behövs samlade och väl genomarbetade analyser, idéer och förslag som tydligt utgår från arbetarrörelsens värderingar. Vår utgångspunkt är att en modern migrationspolitik behöver vara hållbar, bidra till att skapa ordning och reda, och utformas så att den skapar goda förutsättningar till en framgångsrik integration. Utifrån högt ställda krav på internationell solidaritet och delat ansvar för skyddsbehövande behövs analyser av hur regler kan utformas så att risken för pressade löner och villkor i Sverige minimeras. Vi är mycket glada att en erfaren tänkare som Lars Stjernkvist ska bidra till detta, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden.

– Jag ser fram emot att bidra med idéer och förslag på lösningar inom detta komplexa område. Jag har i olika roller arbetat med migrations- och integrationsfrågor sedan 1990-talet. Ändå är jag ödmjuk inför det faktum att det finns en mängd svåra vägval och intressekonflikter inom asyl- och migrationspolitiken som socialdemokratin behöver komma med ännu bättre svar på. Vi kommer därför att lyssna in en mängd olika röster och perspektiv i arbetet, säger Lars Stjernkvist.

Utredningen kommer att lämna sina förslag senare under hösten 2019.

Tankesmedjan Tiden är arbetarrörelsens tankesmedja, som drivs av Socialdemokraterna, LO och ABF.

För mer information:

Daniel Färm, daniel.farm@tstiden.se alt 070-650 12 09

Lars Stjernkvist, lars.stjernkvist@gmail.com alt 070-527 26 27