Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vänsterpartiets besked att statsministeromröstningen om Stefan Löfven bör skjutas upp är rimlig. I sak tycks Vänsterpartiet och de fyra partierna bakom överenskommelsen vara överens om att Vänsterpartiet inte ska – eller vill – vara del av budgetsamarbetet. Det är rimligt att det nu ges tid att förtydliga att Vänsterpartiet på andra områden än de som överenskommelsen omfattar ska kunna vara med på samma premisser som andra partier. Och om en S+MP-regering baserad på ett stöd av C och L behöver stöd av Vänsterpartiet för att få igenom exempelvis miljösatsningar eller förändringar av asyl- och migrationspolitiken – så behöver de kunna göra det. Här behövs ett förtydligande.

Formuleringen i överenskommelsen om att Vänsterpartiet inte ska få inflytande över den politiska inriktningen var mycket olycklig. Varför pekas bara ett parti ut? Varför nämns inte M, KD och SD på samma sätt? Det hade räckt med det sakmässiga innehållet samt skrivningen om att inget av partierna ensidigt ska samverka med andra i de frågor som överenskommelsen täcker. Dessutom är det fel att likställa SD och V. Det vore klädsamt om samtliga partier som står bakom överenskommelsen – inte enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet – uttalar det tydligt. Vänsterpartiet har en mörk historia, men är idag ett demokratiskt reformistiskt parti som har visat att man kan ta ansvar, att det går att förhandla med dem på ett seriöst sätt, och det är ett parti som står fast mot rasism, nationalism, antifeminism och klimatförnekelse.

 

Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden.